Acta de Constitució de l’associació PERSEU L’H


A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Avui, 18 de gener de l’any 2013, a les deu hores del matí, als locals de “La Casona
Asturiana”, C/ Enric Prat de la Riba, 298, de l’Hospitalet de Llobregat, amb la
presencia de deu persones (i amb la delegació de dues mes), es va celebrar la reunió
constitutiva d’una nova entitat ciutadana sense ànim de lucre anomenada
“ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT” (PERSEU).
El col·lectiu PERSEU, una agrupació filantròpica de socis individuals i jurídics creada
per a desenvolupar una funció associativa amb la finalitat de respondre millor als seus
objectius i defensar més eficaçment els seus interessos altruistes, neix per a
coadjuvar a la preservació, promoció i divulgació del Patrimoni cultural, històric,
natural o de qualsevol altra mena de l’Hospitalet de Llobregat. Per aconseguir les
seves finalitats, l’associació pretén realitzar les següents activitats: Organització de
conferències, col·loquis, activitats d’esplai, edició de publicacions, sortides guiades i,
en general, totes aquelles activitats de divulgació i defensa del Patrimoni de
L’Hospitalet que contribueixin al compliment dels objectius de l’associació i no en
siguin contradictòries amb ells.
El coordinador de la comissió promotora, l’Ireneu Castillo, després de saludar als
assistents, va resumir tot el procés que ha esdevingut des de que va sorgir la primera
idea de la formació d’aquest ens, fins al dia d’avui, relatant les reunions, entrevistes i
treballs preparatoris haguts/des en aquest període de temps. Així mateix, dona a
conèixer el escrits elaborats i els treballs fets (Elaboració denominació entitat i del
logotip identificatiu, Declaració de principis, Estatuts, Programa d’actuació, etc.) en
aquesta etapa constituent que s’hauran d’anar perfilant a les primeres reunions de
socis que es celebrin després de que l’entitat sigui legalment aprovada.
Per a tirar endavant els passos inicials de l’Associació, cal aprovar els Estatuts pels
que es regirà la nova entitat (un esborrany dels quals han estat lliurats als socis
fundadors en entrega prèvia a aquest acte) i anomenar una Junta Directiva inicial per
a que gestioni la implantació definitiva de la A.D.P.L’H (PERSEU).
A tal fi, es procedeix a llegir els Estatuts confeccionats (que han estat esmenats en
algunes de les seves parts pels promotors en diverses ocasions, fins arribar al
redactat presentat a la present reunió), que son aprovats amb la aquiescència de tots
el presents, que passen a signar la totalitat de les fulles que composen el text
fundacional.
Seguidament, es procedeix a admetre suggeriments de noms per a formar la Junta
Directiva Constituent, tot senyalant els càrrecs que podrien ocupar les persones
esmentades. Desprès de les preceptives deliberacions, i amb el consentiment dels
anomenats de acceptar i servir el càrrecs pels que han estat designats, es produeix,
per majoria absoluta dels presents, l’aprovació de la composició de la nova Junta
Directiva, que restarà formada amb la següent estructura i les persones relacionades:

 • President.- Ireneu Castillo Caso
 • Vicepresident.- Santos Vallespín Gavilán
 • Secretari.- Juan Manuel Fernández Gallardo
 • Tresorer.- Jesús Maria Duque Riera
 • Vocal 1er.- Susana Batalla Aguilera
 • Vocal 2on.- Roger Bastida Sabido
 • Vocal 3er.- Francisco Javier Villaescusa Caballero
 • Vocal 4art.- Àngel Margenet Díaz
 • Vocal 5è.- Núria Huete Lasfuentes
 • Vocal 6è.- Maria Eulàlia Arús i Dumenjo
 • Vocal 7è.- Miguel Ángel Valero Díaz
 • Vocal 8è.- Roger Molinas Amorós

Es pren la decisió de tramitar davant la Generalitat de Catalunya i els demes
organismes oficials pertinents la presentació dels documents constitutius de la
“ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT” (PERSEU)” avui aprovats a fi de que siguin oficialment legalitzats.
Sense mes temes a tractar, quan son les 13 hores del dia de la data, es dona per closa
la present reunió constitutiva, sent extracte fidel dels temes pertocats durant el
transcurs de la mateixa la present Acta, que signa

AMB EL VIST I PLAU DEL PRESIDENT, IRENEU CASTILLO, I DEL SECRETARI, JUAN MANUEL FERNÁNDEZ

One response to “Acta de Constitució de l’associació PERSEU L’H

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s